Rubicon v Púchove

Spoločnosť ANELIZ s.r.o. sa na projekte bytového domu Rubicon zúčastnila ako kľúčový dodávateľ a realizátor všetkých sklenených exteriérových zábradlí s prevedením bezpečnostného číreho laminovaného skla s použitím chemických kotviacich nerezových stĺpikov s povrchovou úpravou Brus kotvenými zhora.