Piano Rezidence v Žiline

Pri tomto projekte sme sami navrhli a realizovali oceľové zinkované podkonštrukcie, rektifikovateľné v každom smere. Na tieto podkonštrukcie následne montujeme systémový hliníkový U profil na inštaláciu skleneného zábradlia. Celková výmera zinkovaných podkonštrukcií bola 130bm a na výrobu bolo použitých 4000kg valcovanej ocele.

Postupná orientácia na projekty väčšieho rozsahu je pre spoločnosť prioritou, no napriek tomu sme vďaka neustále sa dopĺňajúcemu technologickému vybaveniu vo vlastných priestoroch flexibilní poskytnúť progresívne riešenie, dodávky a realizácie individuálnym prístupom každému klientovi. Navrhujeme aj vlastné systémy, ktoré si vo vlastnej réžii aj sami vyrábame.